Bībelē visvairāk līdzības ir par Debesu valstību. Tās klausoties, cilvēkiem aktuāls bija jautājums – kad tā nāks? Viņi to gribēja saskatīt, sataustīt, sadzirdēt. Vai Debesu valstība ir kāds ideāls, kuru kādreiz aizsniegsim, vai jau tagad pieejama realitāte? Kur tā atrodas, kam tā domāta un ar kādu atslēgu to var atslēgt? Meklēsim atbildes raidījumā Pāri mums pašiem kopā ar viesiem – Ogres baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru un Cēsu kristiešu draudzes "Debesu valstība" mācītāju Gintu Gāberu.