Kopš 1998. gada decembra pirmā svētdiena ir Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena. Diemžēl traģiskos vēsturiskos notikumus, kas sākās līdz ar 1937. gada 23. novembra PSRS iekšlietu tautas komisāra Nikolaja Ježova nosūtīto rīkojumu atceras vien retais.

Uz šī rīkojuma pamata PSRS teritorijā tika apcietināti  22 360 latviešu un  16 573 no viņiem saņēma nāvessodu.

1938. gadā NKVD "nacionālo operāciju" ietvaros, īstenojot "Latviešu operāciju", tika iznīcināts  Maskavas latviešu Valsts teātris "Skatuve”, nošaujot visus teātra darbiniekus, gan radošo personālu, gan tehniskos darbiniekus, ieskaitot garderobistes .

PSRS represijās cieta arī viens no ievērojamākajiem latviešu garīgās un patriotiskās  dzejas autoriem Leonīds Breikšs, kurš tika apcietināts un izvests uz Krieviju 1941.gadā. Viņa dzejolis „Lūgšana” joprojām ir Atmodas laika simbols.

Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu atceramies raidījumā kopā ar Latvijas Republikas vēstnieku Krievijas Federācijā Māri Riekstiņu, publicistu Arni Šablovski, sirdsapziņas liecinieci Lidiju Lasmani, Līgu Zariņu, kura katru gadu pulcē cilvēkus uz kopīgu lūgšanu Stūra mājā, kā arī vēsturnieku Jāni Riekstiņu.