Raugoties uz notikumiem pasaulē, uz kataklizmām, uz vīrusiem, arī politisko saspīlējumu, dažkārt rodas sajūta, lai cik gudra, izglītota un arī tehnoloģiski nodrošināta būt cilvēce, tā tomēr nespēj vadīt un kontrolēt visus uz zemeslodes notiekošos procesus. Tas ir objektīvi. Mēs nespējam pilnībā noteikt par savu dzīves, lai arī cik labi esam to izplānojuši. Iespējams arī varam kavēties pārdomās, ka katram ir savs iepriekšnoteikts liktenis. Savukārt tie, kas ir iepazinuši ticību, zinās sacīt, ka visi procesi, gan globālie, gan katra individuālie, ir Dieva noteikti un vadīti. Tajā pašā laikā bieži dzirdam, kā Dievs varēja pieļaut dažādas nelaimes un traģēdijas, ja nekas nenotiek bez viņa ziņas. Raidījumā Pāri mums pašiem saruna par Dieva gribu, ko tas īsti nozīmē, un arī par to,  kā viņa gribu uzzināt un kādi ir tie saskares punkti mūsu gribai un Dieva gribai. Raidījuma viesi Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka, draudzes vecākais Egīls Šmagris un Baltijas Reformātu teoloģijas semināra direktors Agris Celmiņš.