Jūnija mēnesis iezīmējas ar Latvijas valsts himnas 100.dzimšanas dienu. Neskaitāmas reizes mūsu tauta ir vienojusies svinīgajā lūgšanā "Dievs, svētī Latviju!" Himnas teksts mums ir labi zināms, bet kāds saturs ir ietverts šajos vārdos? Ko mēs saprotam ar lūgumu Dievam - dot svētību? Kā atpazīt Viņa svētību gan personiskajā, gan tautas dzīvē? Meklēsim atbildes kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem dalībniekiem – Romas katoļu baznīcas bīskapu Andri Kravali un Liepājas Sv. Annas ev.lut. draudzes mācītāju Jāni Bitānu.