Saruna par Bībelē izteikto Jēzus aicinājumu „Ejiet un sludiniet pa visu pasauli!”, kā arī par to, cik lielā mērā tas attiecas uz ikvienu ticīgu cilvēku. Raidījumā Pāri mums pašiem sarunājas bīskaps Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, misionārs no Beļģijas Žozefs Bastēns un Sv. Marijas Magdalēnas draudzes evaņģelizācijas vēstnešu dalībniece Ilze Strade.