Lai sniegtu emociālu atbalstu un mierinājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem saruna ar lielāko kristīgo konfesiju pārstāvjiem. Studijā Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, Latvijas Pareizticīgo baznīcas Sinodes sekretārs igumens Jānis (Sičevskis), Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un Latvijas Evanģeliski Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.