Turpinām pētīt patiesības un melu fenomenu. Sākt šo sarunu iedvesmoja Māra Kūļa grāmata "Finis veritatis? Par patiesību un meliem", kuras nosaukumā tiek uzdots jautājums Finis veritatis (patiesības beigas). Tas ir pamatīgs pētījums, kas skar sabiedrības attieksmi pret patiesības meklējumiem un arī tās noliegšanu, sākot no seniem laikiem līdz mūsdienām.

Iepriekšējā reizē skaidrojām vispārīgos jēdzienus tēmas ietvaros, šoreiz saruna par mūsdienām, laiku, kurā dzīvojam. Tā ir aktualitāte ne vien tāpēc, ka tuvojas vēlēšanas, bet runājam par laikmeta garu.

Sarunājas filozofijas doktors Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Māris Kūlis un teoloģijas doktors un priesteris no Šveices Lugano Universitātes profesors Andris Marija Jerumanis.

Finis Veritatis? - par patiesību un meliem mūsdienās. 1. daļa