Raidījumā Pāri mums pašiem satiekamies pašā Baznīcas gada sākumā, Adventes pirmajā svētdienā. Adventes vainags, kas droši vien rotā daudzas mājas, un pirmā aizdegtā svece mums simboliski norāda uz gaismas tuvošanos. Tomēr tā nav tikai simboliska gaisma, kas atmirdz, lai radītu romantiskāku noskaņojumu vai omulību mājās. Mēs intuitīvi pēc sirds nepieciešamības tiecāmies pēc gaismas un gaismai, kuru gaidām var atrast pamatojumu arī Bībelē, aicinājumu izgaismot tumsu, meklēt pārdabisko gaismu, kas piepilda ar prieku, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Kā šo gaismu audzēt sevī, ko Bībele saka par gaismu un kāpēc gaisma ir viens no atslēgas vārdiem Adventes laikā? Raidījumā sarunājās Bīskaps Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis un Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.