Vecākiem ir svarīga loma bērna dzīvē, viņi veido cilvēka personību. Un kad mazie kļūst par pieaugušiem cilvēkiem, tad jāpieliek pašiem savas pūles, lai piedzīvotu labas dienas. Labklājības un ilga mūža priekšnosacījums ir pateikts 4.bauslī: Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas Kungs tev Dievs ir apsolījis.

Kāpēc ir svarīgi godāt savus vecākus, kas raksturo godbijīgu attieksmi pret vecākiem un kādu ģimeni varam saukt par stipru ģimeni, raidījumā Pāri mums pašiem vērtē baptistu mācītājs bīskapa vietnieks Edgars Godiņš un Saulkrastu un Skultes luterisko draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs.