Imants Ziedonis ar ierakstā fiksētu lasījumu raidījuma sākumā no jauna uzzīmēja gadalaiku, kurā šobrīd dzīvojam. Jā, plaukst lapas no mūžības, zied ķirši un tuvojas dzejnieka 90. dzimšanas diena, kas tiks svinēta daudzviet Latvijā un dažādi.

Pat pārlasot labi zināmus dzejoļus, ir sajūta, ka atklāj tos kā no jauna. Atklāj arī šī brīža notikumu kontekstā. Raidījuma Pāri mums pašiem viesi dzejniece un filozofe Iveta Šimkus un publicists Arnis Šablovskis. Saruna par Imantu Ziedoni kā par meklētāju, sava ceļa gājēju, kurš aicina arī mūs doties garīgu meklējumu ceļā un neapstāties, šajā gaismas virzienā ejot. To visspilgtāk var apjaust viņa dzejas krājumā "Es skaitīju un nonācu pie Viena", bet pa ceļam bija skaitīšana, pārdomas, daba, ielūkošanās sevī, daudz smeldzes un arī daudz mīlestības.