Baznīcā svin Pļaujas jeb Ražas svētkus, pateicoties par izaudzēto ražu, rudens veltēm. Bet sestdien pārpildītā Rīgas domā notika Pateicības dievkalpojums, daudz garīdznieku, bīskapu, viesi no ārvalstīm. Un viens no iemesliem šim dievkalpojumam bija - 30 gadi kopš Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags ir arhibīskapa amatā.

1993. gada 26. janvārī Jāni Vanagu ievēlēja arhibīskapa amatā, 29. augustā Rīgas Domā iesvētīts. Nesen Jānis Vanags atzinis, ka tie nav bijuši vieglākie astoņi mēneši viņa dzīvē.