Sarunā raidījumā Pāri mums pašiem pieskaramies jautājumam, kā iespējams saglabāt līdzsvaru starp pienākumu palīdzēt citiem cilvēkiem un spēju mīlēt pašam sevi, jo Bībelē taču ir sacīts "Mīli savu tuvāko kā sevi pašu". Un tieši šie pēdējie trīs vārdi bieži kristiešiem nav viegli atrisināms uzdevums, jo ir vēlme savas vajadzības un rūpes par sevi atstāt novārtā, aizbildinoties, ka jārupējas par citiem cilvēkiem un atsaucoties uz evaņģēlija tekstu par sevis aizliegšanu. Raidījuma viesis teologs un misionārs no Beļģijas Žozefs Bastēns, kurš Baltijas valstīs ir labi pazīstams, īpaši Latvijā un Lietuvā. Viņš arvien no jauna tiek aicināts sniegt garīgus padomus visdažādākajās dzīves situācijās.