Jau daudzus gadsimtus pirms Kristus ienākšanas šajā pasaulē pravieši rakstīja, kas ar Jēzu notiks, apliecinādami Viņa nāvi pie krusta. Arī par Dieva izraudzītu stūra akmeni rakstīja pravietis Jesaja. Kādā reizē Jēzus saviem klausītājiem sacīja: "Kā tad ir rakstīts: akmens, kuru namdari atmetuši, kļuvis par stūra akmeni. Ikviens, kas uz to kritīs, sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to tas sadragās."

Kāpēc Jēzus tiek salīdzināts ar stūra akmeni? Kā saprast šī akmens, kas simbolizē Kristu, virzību? Kā celt savu dzīves ēku uz droša pamata? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem viesi – Vasarsvētku draudžu apvienības bīskapu Modri Ozolinkēviču.