Raidījuma Pāri mums pašiem viesi ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes kapelāns, kā arī Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājs Jēkabs Dzērve un Sauszemes mehanizēto kājnieku brigādes Otro mehanizētā kājnieku bataljona kapelāns un Romas katoļu baznīcas priesteris Valters Vārpsalietis. Saruna par kapelānu misiju, kas tā par kalpošanu, kāpēc jūs to izvēlējāties, ko jūs paši esat ieguvuši, esot šajā dienestā. Jā, protams, arī par to, kāda loma ir ticībai karavīra ikdienā un arī ekstremālos apstākļos. Bet vispirms par bruņoto spēku kapelānu dienestu, cik plaši šis dienests ir?