Kaisle nav tikai kaislīgas aizraušanās apzīmējums, bet arī garīgs jēdziens kristīgajā dievbijībā. Tā raksturo dažādas dvēseles slimības, dvēseles un miesas noslieces, sagūstītu dvēseles stāvokli. Askēzes tēvi ir izdalījuši astoņas dvēseles kaisles un katrai no tām pretstata tikumu kopšanu.

Kādas ir dvēseles kaisles? Kā tās ietekmē cilvēku? Kādus tikumus likt to vietā? To vaicāsim  Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājam Jānim Bitānam.