Ticība ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Bez tās dzīvot ir grūti, īpaši jau bez ticības konkrētam Dievam un konkrētām vērtībām.

Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta: "Jo ar sirds ticību panākama taisnība". Kas ir sirds ticība? Kāda ir atšķirība starp ticēšanu ar sirdi un vienkārši ticēšanu? Kādu taisnību varam panākt ar sirds ticību? Meklēsim atbildes kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem viesiem - bīskapu Andri Kravali un baptistu mācītāju Edgaru Godiņu.