Kas ir žēlsirdība un ko par to atklāja Svētie Raksti. Saruna ar bīskapu Andri Kravali.