Visiem cilvēkiem ir dvēsele, kuru mēs neredzam. Tai var būt dažādi stāvokļi – tā var būt noskumusi, ievainota, priecīga, cerību pilna, satraukta... Psalmu autors Dāvids pazina savu dvēseli. Viņš zināja, ka tai ir vajadzīgs mierinājums un drošība.

"Es mierinu un klusinu savu dvēseli," viņš rakstīja. “No dziļumiem es piesaucu, Kungs, Tevi… mana dvēsele gaida uz to Kungu.”

Ko mēs īsti apzīmējam ar jēdzienu – dvēsele? Kāpēc tā ir tik svarīga? Kas ir apslēpts mūsu dvēseles dzīlēs un kas liecina par to, ka dvēsele ir ievainot, meklējam atbildes raidījumā Pāri mums pašiem kopā ar Intu Feldmani, kas jau vairāk nekā desmit gadus ir darbojusies jomā, kas skar dvēseles dziedināšanu, un vada draudzi “Kristus uzvara”.