Rudens ir augļu laiks. Krāsaini āboli un bumbieri rotā dārzus, sārtas ogas var atrast gan dārzos, gan mežos. Bagātā augļu dažādība priecē cilvēkus.

“Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs…” raksta Salamans.

Domājot par augļiem, kas garīgajā dzīvē saistīti ar Mūžības tēmu, apstāsimies pie vīnogulāja. Bībelē daudzās vietās vīnogulāji un vīnkopība tiek izmantota kā metafora. Ko vīnogulājs simbolizē Svētajos Rakstos? Kāpēc Kristus sevi sauc par “īsto vīna koku” un kas ir garīgie augļi, skaidrojam raidījumā Pāri mums pašiem sarunā ar bīskapu Andri Kravali un Rīgas Sv. Ģertrūdes ev. lut. draudzes mācītāju Kristu Kalniņu.