Vīruss ietekmē arī garīgo dzīvi, vairākās baznīcās Latvijā ārkārtas situācijas laikā dievkalpojumi nenotiks mēnesi. Mēs satiekamies gavēņa trešajā svētdienā, un tomēr tā nav gluži parasta svētdiena. Šovakar arī studijā nav neviena viesa, jo, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, pēc iespējas komunicējam attālināti. Un, kā jau zinām, šajā svētdienā arī pulcēšanās dievkalpojumos nenotika tā, kā tas parasti ierasts. Taču, kā lai pārdzīvo šo laika posmu? Preventīvie pasākumi mums ir skaidri, bet kā kopt savu garīgo dzīvi šajā laikā, parto  saruna raidījumā Pāri mums pašiem.

Pa tālruni sazināmies ar Latvijas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jānis Vanagu.

Šis ir laiks, kad ļoti strauji vairojas nedrošība par daudzām lietām - ekonomika, tūrisms, kas notiks ar mūziķiem un koncertiem, kā izdzīvosim. Protams, arī bailes saslimt. Tāpēc vaicājam, kā nekrist depresijā vai arī tādās pārmērīgās bailēs par mūsu neskaidro nākotni?

Uzklausām arī Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu, kā arī Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītāju Edgaru Maži, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskapu Modri Ozoliņkēviču, Siguldas katoļu draudzes priesteri Rihardu Rasnaci, kā arī ar mācītāju Rinaldu Grantu no Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas.