Tuvojas gada īsākā nakts un garākā diena. Latviešu tautā vasaras saulgriežu jeb Jāņu svinēšana ir sena mūsu senču tradīcija. Kā tautiskās paražas sadzīvo ar kristīgo mācību? Vai vispār tās ir savienojamas lietas? Kāda ir Jāņu rituālu filozofiskā nozīme? Gaisma. Saule. Uguns – kādu saturu šajās nišās ieliek Evaņģēliji? Atbildes meklēsim kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem viesiem - profesori, Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzēju Skaidrīti Gūtmani un Saulkrastu ev. Lut. draudzes mācītāju Ivo Pavloviču.