Latvijas Satversmes ievadā ir ierakstīts teikums: „Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.” Pašlaik Latvijā kristīgās izglītības iestādes nosaukumu nes aptuveni 20 iestādes, no kurām vairums ir draudžu vai biedrību dibinātas. Tās ir pirmskolas, vispārējās un speciālās skolas. Kādas ir kristīgās izglītības iespējas mūsdienu Latvijā? Ko paredz Latvijas likumi kristīgās mācības īstenošanā? Kāds būtu labākais modelis kristīgās izglītības iestādei, meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem raidījumā Pāri mums pašiem kopā ar studijas viesiem – Rīgas katoļu ģimnāzijas direktori Annu Jermakoviču, juristi un politiķi Ingu Biti un Valmieras pamatskolas “Universum” direktoru Andi Apsīti.