Palmu svētdienā jeb Pūpolsvētdienā tiek pieminēts notikums, kur Jēzus ierodas Jeruzalemē ēzelīša muguras. Pilsētā Viņš tika sagaidīts kā ķēniņš – cilvēki māja ar palmu zariem, klāja savas drēbes Viņa ceļā un sauca: "Ozianna Dāvida Dēlam!" Taču pēc pāris dienām Jēzu sita krustā. Un tad notiek augšāmcelšanās brīnums – nāve ir uzvarēta, kaps ir tukšs. Pirms savas nāves, kad Jēzus stāstīja cilvēkiem par Dieva valstību, Viņš aicināja: "Ņemiet uz sevi manu jūgu...Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla."

Kas ir Kristus jūgs un kāpēc tas ir patīkams, meklējam atbildi kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem viesiem – Vasarssvētku draudžu apvienības bīskapu Modri Ozoliņkēviču un baptistu mācītāju, bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu.