Ir Trešā Advente, Baznīcas gads jau ir iesācies, bet kamēr nav noslēdzies kalendārais gads, atceramies Latvijas un Vatikāna attiecību vēsturi, jo 2021. gadā atzīmē Latvijas Republikas un Svētā krēsla attiecību simtgade. Ir notikusi Valsts prezidenta vizīte Vatikānā, klajā nācis apjomīgs krājums par šo diplomātisko attiecību vēsturi. Un tā patiešām ir risinājusies, kā vēsta grāmatas nosaukums - "Patiesuma un uzticēšanās garā". Stāsta Latvijas vēstniece pie Svētā krēsla Valsts protokola vadītāja Elita Kuzma un Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs.