Raidījumā Pāri mums pašiem saruna par liecību un lieciniekiem. Kristus ir sacījis saviem sekotājiem:  "Jūs būsiet mani liecinieki līdz pasaules galam." Bet kādai ir jābūt šai liecībai? Un galu galā, vai tad tikai sākot ar Jauno Derību, mēs varam runāt par lieciniekiem, kurā brīdī mēs varam runāt par liecību un kas ir patiesa liecība? Raidījuma viesi ir Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka un draudzes vecākais Egils Šmagris.