6. oktobrī dažādu konfesiju draudzes svinēs Pļaujas jeb Ražas svētkus. Tie ir pateicības svētki, kuros ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem. Tēvreizē lūdzam: “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.” Svētajos Rakstos daudzkārt ir pieminēta maize gan vārda tiešajā, gan pārnestajā nozīmē. Kāda ir maizes simboliskā nozīme kristietībā, skaidrojam raidījumā Pāri mums pašiem. Raidījuma viesi: Rīgas Āgenskalna baptisu draudzes mācītājs Edgars Mažis un Cēsu, Raunas un Taurenes draudzes prāvests Ronalds Melkers.