Svēto Rakstu lasījumos atrodam Jēzus vārdus: "Es esmu labais gans." Un šajā lasījumā no Jāņa evaņģēlija ir vēl kādi zīmīgi vārdi. Viņš saka: "Manas avis pazīst manu balsi. Tās dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko." Tālāk ir apsolījums, ka tās dzīvos mūžīgi, kā tās  neviens neizraus no viņa rokas, jo neko nevar izraut no Tēva rokas.

Šajā svētdienā apstāsimies pie viena teikuma šajā Rakstu vietā - "Manas avis pazīst manu balsi". Tātad Dievs uz mums runā un viņa balsi ir iespējams atpazīst. Bet kā? Raidījuma viesis Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītās Alvis Sauka.