Turpinot sarunu ciklu par dvēseles kaislībām ar Liepājas Sv Annas ev. lut. draudzes mācītāju Jāni Bitānu, šoreiz raidījumā Pāri mums pašiem saruna par mantkārību un dusmām. Kāpēc mantkārība un dusmas tiek uzskatītas par dvēseles kaislībām, kādēļ no mantkārības ir jāsargās, kā pārvaldīt savas dusmas un ko likt tam pretī?