Vairāk nekā puse no visiem ASV ārstiem uzskata, ka reliģijai un garīgumam ir lielāka vai mazāka ietekme uz veselību. 6% tic, ka ticība dod arī pierādāmās medicīniskas sekmes, un to apliecina arī Čikāgas Universitātes pētījums, kas balstās uz aptauju, kurā izvaicāti 2000 dažādu nozaru mediķi. 40 % no viņiem uzskata, ka reliģija un garīgums palīdz izvairīties no tādām komplikācijām kā infarkts un arī infekcijas, lielākā daļa aptaujāto atzīst, ka labi rezultāti ārstēšanā ir tad, ja pacienti lūdz vai akceptē arī garīgos avotus. Protams, būtu triviāli domāt, ka jākļūst par ticīgu cilvēku, lai iegūtu labāku veselību, tomēr, ko medicīnai spēj dod reliģija un ar pretēji, raidījumā Pāri mums pašiem sarunājas teoloģijas doktors, priesteris no Šveices Andris Marija Jerumanis, kura pirmā izglītība ir ārsts, Latvijas Universitātes profesors Jānis Priede, Rīgas Austrumu universitātes klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļas vadītāja Daina Rožkalne un šīs slimnīcas kapelānu dienesta vadītāja kapelāne Inese Lūse.