"Tiklīdz cilvēks apzinās , ka viņš arī citiem kaut ko nozīmē, tā aizvien paša esība iegūst jēgu un savu misiju," saka austriešu rakstnieks Stefans Cveigs.

Vārds "misija" mūsdienās tiek lietots runājot gan par mūsu ikdienas dzīvi, gan par organizācijas menedžmentu, gan par Baznīcas uzdevumiem. Visur šī vārda būtība ir tā pati – definēt redzējumu jeb vīziju un noteikt vērtības. Kāda ir misijas nozīme Latvijā un pasaulē? Kāds ir misijas, kas saistīta ar kalpošanu bērniem, redzējums, un kādas vērtības viņiem ir jānodod? Uz šiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar misijas projektiem, atbildēs raidījuma Pāri mums pašiem viesi - akcijas "Zvaigzne Austrumos" idejas autors un vadītājs Pēteris Eisāns un projekta "Vislielākā dāvana" nacionālās vadības komandas Latvijā vadītājs Viesturs Ozoliņš.