Runājam par mūsu izvēlēm un par iespējām atpazīt savu aicinājumu. Mums ir jāizdara par desmitiem izvēļu pat vienas dienas laikā, dažas no tām ir mazsvarīgas, citas turpretī nosaka mūsu dzīves virzienu. Kā šīs izvēles izdarīt, lai tās nestu labumu, nevis postu. Ko par to saka Svētie Raksti un vai ir iespējams saņemt padomu no Dieva, stāvot kādas svarīgas izvēles priekšā?

Turpat arī otrs jautājums par mūsu aicinājumu šajā dzīvē, kas ir mūsu īstais aicinājums dzīvē, kā to atrast? Kā mēs zinām, visbiežāk mēs lēmumus pieņemam paši, bet savukārt Svētajos Rakstos redzam, ka tam dažkārt nav īpaši labas sekas. Jā, varam sacīt, ka mēs mācāmies no savām kļūdām, jā, varam sacīt, ja vien es toreiz būtu aizgājis, piemēram, mācīties par juristu, nevis par vijolnieku, tad tagad man būtu gluži citādāka dzīve. Varbūt vajadzēja toreiz lūgt Dievu par īsto izvēli, vai kā citādi izprast, ko tad īsti darīt, ko man ir Dievs šajā dzīvē paredzējis, kāds ir mans pareizais dzīves ceļš?

Raidījuma Pāri mums pašiem viesis ir teoloģijas doktors, priesteris, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Jānis Priede