Raidījumā Pāri mums pašiem šoreiz saruna par naudu. Tas ir temats, par kuru gandrīz nemaz neesam runājusi daudzu gadu laikā. Nauda, bagātība, manta un arī attieksme pret to. Bet, izrādās, Bībelē šī ir visvairāk pieminēta tēma uzreiz aiz Dieva un Dieva likumiem. Nauda un īpašumi ir minēti vairāk nekā 800 reižu.

Iespējams, ka tas nav pārsteidzoši, jo pasaule ir materiāla. Darījumi, norēķini, likumi - viss darbojas pēc materialitātes principa. Tad labi zināmā Jēzus frāze, ka "vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam nonākt Dieva valstībā". 

No šīs frāzes arī sākam skaidrojumu. Raidījuma viesi: Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka un šīs draudzes vecākais Egils Šmagris.