Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā šobrīd aplūkojama kamerizstāde "Nepazust starp kontinentiem - Sprūdžu dzimta". Pagājušā gadā arī apritēja simtā gadskārta vienam no ievērojamākajiem tās pārstāvjiem, trimdas latvietim, bibliotēku zinātniekam, starptautisko tiesību zinātņu bibliotekāram Ādolfam Sprūdžam.

Raidījumā Pāri mums pašiem saruna ar Ādolfa Sprūdža dēlu Uģi Sprūdžu un publicistu Arni Šablovski. Iepazīstam Sprūdžu dzimtas stāstu, kurā sava loma bijusi arī bīskapam Boļeslavam Sloskānam.

Ādolfa Sprūdža jubileja kļuva par iemeslu iecerei no jauna izzināt Sprūdžu ģimenes neatsveramo ieguldījumu un izstāstīt plašākai sabiedrībai šīs dzimtas stāstu. 

Eksponātu stāsts ļauj izsekot Sprūdžu dzimtai kopumā un galvenajiem brāļu Sprūdžu darbības virzieniem, īpašu vērību veltot Ādolfam Sprūdžam, kura ieguldījums zinātnē, profesionālajā darbībā, Latvijas etniskā valstiskuma saglabāšanā un neatkarības atjaunošanā vairākkārt novērtēts ar augstākajiem valsts apbalvojumiem gan Latvijā, gan mītnes zemē.

Kamerizstādē aplūkojamas publikācijas, dzimtas saglabāto dokumentu kopijas, fotomateriāli, kā arī piemiņas priekšmeti un Jāņa Sprūdža gleznas.

Izstāde vēl būs aplūkojama līdz 19. februārim.