Raidījumā tiekamies ar rakstnieci no Vācijas Ludmilu Pletu  – daudzu  kristīgu grāmatu autori, kuru pazīstam pēc latviski tulkotās grāmatas  „Atmoda sākas ar mani”, kas drīz pēc izdošanas 2000.gadā kļuva par bestselleru. Šim izdevumam sekoja daudzi citi – „Balss tuksnesī”, „Meklējumu ceļā” , „Laiks sākties tiesai no Dieva nama „ ,” Kāpēc raud dvēsele „ „Staigāšana gaismā.” un vēl vairākas citas. Nupat latviski ir iztulkota un izdota grāmata „Garīgās slimības”

 Ludmilas Pletas pievēršanās rakstniecībai ir bijusi visai neparasta, jo viņa, būdama ārste, ilgu laiku kā ticīgs  cilvēks no visas sirds centās glābt cilvēku dzīvības un izmisīgi pārdzīvoja, ja  cilvēki aizgāja mūžībā tā arī neiepazinušies ar Dievu.

1983.gadā no bijušās Padomju savienības Ludmila ar savu vīru Henriku Pletu izbrauca uz vīra dzimteni Vāciju un 4 gadus vēlāk  pēc personiskas grēksūdzes un dziļas savas dzīves izvērtēšanas saņēma aicinājumu rakstīt grāmatas. Tā bija uzticības pilna paļaušanās, nedomājot par atalgojumu, jo ārsts neapšaubāmi Vācijā nopelna daudz vairāk nekā misionārs bez noteiktiem ienākumiem, bet viņa zina, ka nav nekā vērtīgāka, kā darīt to, ko Dievs viņai uzticējis.

Ludmila Pleta ir apbraukājusi daudzas pasaules valstis un kontinentus – Eiropu Ameriku Austrāliju, Rietumeiropas valstis, Krieviju, Ukrainu. Četrdesmit savas dzīves gadus viņa ir ziedojusi kalpošanai, palīdzot cilvēkiem izvērtēt savu dzīvi, labāk iepazīt sevi un saprast, kas patiesībā ir kristietība. Ludmilas Pletas grāmatas ir izdotas  vairākas valodās - tai skaitā angļu , vācu, krievu , lietuviešu un arī latviešu.

Diemžēl līdz šim gan latviski bija izdota tikai viena grāmata – „Atmoda sākas ar mani „, Bet nupat  esam piedzīvojuši visai neparastu notikumu – pēc privātas iniciatīvas izdotu vēl vienu Ludmilas grāmatu – „Garīgas slimības” jeb Dvēseles slimības, kurā no garīgā viedokļa apskatītas daudzas mūsu rakstura īpašības un kurām Svēto Rakstu gaismā ir gluži citāds skaidrojums nekā esam pieraduši tās vērtēt ikdienā.

Par šīs jaunās grāmatas iznākšanu vissirsnīgākais paldies Ilzei Marijai Vesterlundai, kas veikusi korekcijas darbu un tulkošanas iniciatorei Dacei Balodei, kura arī ir mūsu raidījuma viešņa.