Piedošana ir ceļš uz brīvību, kas atnes iekšējo mieru, tāpēc piedošana ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Lūgšanā “Mūsu Tēvs” ir vārdi: “Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”. Par kādiem parādiem mēs lūdzam Tēvreizē? – meklēsim atbildi kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem viesiem - Ādažu ev. lut. draudzes mācītāju Ivaru Jēkabsonu un Ogres baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru.