Raidījumā Pāri mums pašiem saruna par dziedināšanu. Tam ir bībelisks pamats, gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā ir aprakstīti daudzi gadījumi, kad Jēzus ir dziedinājis slimos, pēc tam to ir darījuši arī viņa mācekļi. Ir arī dots apsolījums, ka ticīgajiem šīs zīmes ies līdz un viena no šīm zīmēm, kā rakstīts, ir "neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli". Spēcīgs apsolījums. Raidījumā par šo runājam, jo Baznīcā 11. februāris, kad skan raidījums šo svin kā Pasaules slimnieku dienu. Raidījuma viesis Salaspils katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs.