Satiekamies Mūžības svētdienā - daudz gaismas, simtiem sveču liesmiņu aizdegtas pie tuvinieku atdusas vietām. Kluss miers, gaidot pirmo Adventi. Šie ir arī Kristus karaļa svētki, ko īpaši atzīmē katoļu dievnamos, kas caur svēto rakstu lasījumiem atklāj to Kristu, par kādu ikdienā domājam retāk, Kristu kā valdnieku, pilnu spēka un godības, kāds viņš atklāsies cilvēcei, kad atklās uz šo zemi vēlreiz.

Saruna par redzamās un neredzamās pasaules saskares punktiem, kas atsevišķos cilvēka dzīves brīžos atklājas, kad tiek pavērts it kā neliels aizkara stūrītis, aiz kura ir neaptverami plaša bezgalība un nebeidzama Dieva mīlestība. Ko Svētie raksti ļauj uzzināt par mūžību, cik daudz šis aizkars ir pavērts, ko Dievs vēlējies atklāt, ko paturēt noslēpumā, raidījumā Pāri mums pašiem vērtē Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un teoloģijas doktors Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors priesteris Jānis Priede.