Satiekamies Mūžības svētdienā. Daudz gaismas šovakar Latvijā, simtiem sveču liesmiņu, kas aizdegtas pie tuvinieku atdusas vietām. Kluss miers, gaidot atnākam Pirmo adventi. Šie ir arī Kristus Karaļa svētki, ko īpaši atzīmē katoļu dievnamos un kas caur Svēto rakstu lasījumiem  atklāj to Kristu, par kādi ikdienā domājam retāk, Kristu kā valdnieku, kas nāks un atklāsies cilvēcei spēkā un godībā.

Saruna par redzamiem un neredzamiem pasaules saskares punktiem, kas atsevišķos dzīves brīžos atklājas, kad tiek pavērts it kā tāds aizkara stūrītis, aiz kura ir neaptverami plaša bezgalība un nebeidzama Dieva mīlestība. Raidījuma viesis Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.