Saruna ar sirdsapziņas liecinieci, disidenti Lidiju Lasmani-Doroņinu. Lidijas klātbūtne mūsu sabiedrībā ir liela bagātība, jo viņas sacītajam vārdam ir svars, pieredzes un segums.

25. martā atcerējāmies vardarbīgi uz Sibīriju izvestos vairāk nekā 42 Latvijas iedzīvotāju. Taču represijas sākas daudz agrāk, cilvēku likteņus salauza 1941. gada jūnijs, bet vēl līdz tam, un tas ir retāk pieminēts fakts, 1937. gads, kad pēc Padomju Savienības iekšlietu komisāra Ježova rīkojuma PSRS teritorijā tika apcietināti vairāk nekā 22000 latviešu un 16000 no viņiem saņēma nāves sodu. Par šiem notikumiem, kā arī par Lidijas Lasmanes-Doroņinas pieredzi saruna raidījumā Pāri mums pašiem.