Raidījumā Pāri mums pašiem saruna par mieru šajā nemierīgajā laikā, vadoties no pieredzes, ko atklāj Svētie Raksti. Cenšamies saprast, kā iespējams šo pārdabisko mieru, ko Dievs apsola, iegūt mūsu dzīvē. Raidījuma viesis teoloģijas doktors no Šveices priesteris Andris Marija Jerumanis.