Raidījuma viesis ir baptistu draudzes "Mājvieta" mācītājs Kārlis Kārkliņš. Iemesls satikties raidījumā Pāri mums pašiem ir mācītāja sprediķis raidījumā Svētrīts 10. oktobrī. Kārlis runāja par starpību ticēt un uzticēties Dievam, par to, ka daudzu mūsu nepareizo rīcību iemesls ir tas, ka mums ir nepareizs priekšstats par Dievu, jeb kā viņš sacīja sprediķī "meli par Dievu".  Runājam arī par šaubām, ka tikt no tām vaļā.

Mācītājs arī iepazīstina ar savu draudzi.