Šobrīd dzīvojam apstākļos, kad ierastais dzīves ritms ir izmainīts un daudzas arī ārēju iespaidu gūšanas iespējas ir ierobežotas. Ir vairojusies vientulība, arī pārdomas par dzīvi, arī bailes no nākotnes, jo tik daudz neskaidru un neatbildētu jautājumu. Ja paliekam vienatnē un izolētībā, dažkārt šie jautājumi kļūst teju nepanesami.

Kāds no svētajiem ir teicis, ka mūsdienu lielpilsētas ir gandrīz tas pats, kas tuksnesis, bieži vienatnes un vientulības tuksnesis, jo aizvien vairāk atsvešināmies, mēs nezinām, kas mums dzīvo kaimiņos, tagad vēl jo vairāk distancējamies un izolējamies, kā to prasa apstākļi. bet ne tā, ka to prasa cilvēka dvēsele, jo tā tiecas pēc attiecībām un tuvības.

Tāpēc raidījumā Pāri mums pašiem saruna par tuksnesi, par pieredzi, kas gūstama reālā tuksnesī, runājam arī pat tuksneša tēviem, kāpēc un kādas cīņas viņi gribēja ar sevi šajā tuksneša vidē izcīnīt un kādus padomus viņi varbūt var dot mūsdienu cilvēkam. Runājam arī par mūsu pašu tuksnesi, par dvēseles tuksnesi, par vilšanās, nodevības, bezcerības tuksnesi. Kā ļaut uzziedēt mūsu iekšējam tuksnesim? Diskutē Latvijas Pareizticīgo baznīcas virspriesteris tēvs Jānis Dravants un Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane.