Tiem, kas interesējas par Svētajiem Rakstiem, iesaka sākt ar Jāņa evaņģēliju. Un jau pirmajās šī evaņģēlija rindās ir mistikas apvīti vārdi. Apustulis Jānis raksta: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. ...Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū..."

Kāds Vārds tapa miesa, par to runāsim raidījumā Pāri mums pašiem saruna ar Valmieras vasarsvētku draudzes "Atklāsme" mācītāju Andreju Vatuļinu.