Ir dzirdēts teiciens, ka cilvēks patiesībā nav radīts darbam, jo paradīzē sākotnēji viņam nebija jāstrādā. Tikai pēc tam, kad cilvēks tika izdzīts no paradīzes viņam tika pateikts, ka turpmāk savu maizi būs jānopelna grūtā darbā.

Vai teiciens varētu būt patiess, par attieksmi pret darbu un par to, kādus padomus mēs varam atrast Bībelē - sarunājamies ar Reformātu Bībeles draudzes mācītāju Alvi Sauku un draudzes vecāko Egīlu Šmagri.