Ir dažādas valsts varas formas, kas sakārto cilvēku sadzīvi. Apustulis Pāvils raksta: "Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva." Bet pasaulē ne visas valdības ir labas un cilvēku cienošas. Vai var apgalvot, ka visas valdības un varas ir no Dieva – to vaicājam raidījuma Pāri mums pašiem viesiem – priesterim Jurim Jalinskim un Ogres baptistu draudzes mācītājam Dainim Pandaram.