Ceturtajā Adventē runājam par vārdu nozīmi Svētajos Rakstos un arī mūsu ikdienā. Nevajag nemaz meklēt tālu, šajā laikā dzirdam gan eņģeļa sveicinājumu Marijai, gan arī norādi, ka būs jāsauc bērns, kurš piedzims, konkrētā vārdā. Rodas jautājums, kāpēc konkrētais vārds ir tik svarīgs un kāpēc Dievs norāda, kādā vārdā būs jāsauc jaundzimušais bērns. Kāpēc vārda nozīme ir tik svarīga un kāpēc to īpaši pasvītro Svētie Raksti, raidījumā Pāri mums pašiem vērtē Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis un Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.