Vasarsvētki ir Baznīcas gada svētki, kas īpaši runā par Svētā Gara darbiem. Šajos svētkos atceramies notikumu, kad apustuļi un ļaudis, kas bija sapulcējušies kopā ar viņiem, saņēma Svēto Garu – Dieva spēku tālākai dzīvei. Apustulis Pēteris savā vēstulē raksta: "Dievs stāv pretī lepniem". Kāpēc Vasarsvētku notikuma ārpusē paliek lepnie un augstprātīgie? Kāpēc lepnība tiek uzskatīta par visspēcīgāko dvēseles kaisli? No kā tā izaug un kā to atpazīt? Raidījuma viesis - Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns.