Ziemassvētki jau pie durvīm un šajā laikā bieži tiek runāts par brīnumiem, par dāvanām, par prieku. Cilvēka dabā ir tieksme pēc brīnumiem. Kaut kas tajā, ko nespējam izskaidrot, mums šķiet pievilcīgs. Vai brīnumu laiks kopā ar Jēzu turpinās vēl šodien, par to runājam raidījumā Pāri mums pašiem ar Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītāju Jāni Bitānu.