Šodien un rīt, 6. un 7.jūlijā, 12.klašu skolēni kārto pēdējo izvēles eksāmenu - informātikā.

Covid-19 krīzes dēļ šogad ir atcelti valsts pārbaudījumi 9.klašu skolēniem, izņemot mazākumtautību izglītības programmā, kur bija iespēja brīvprātīgi kārtot valsts valodas eksāmenu, iegūstot valodas prasmes apliecību. 

Savukārt 12.klasēm un profesionālo skolu audzēkņiem eksāmenu skaits tika samazināts. Pamatojums pārbaudījumu skaita un apjoma samazināšanai ir epidemioloģiskā situācija valstī, par prioritāti izvirzot sabiedrības veselības apsvērumus. 12.klašu skolēni eksāmenus varēs kārtot arī papildtermiņā, ja objektīvu apstākļu dēļ skolēns nevar ierasties uz eksāmenu.

Kā kopumā aizvadīts eksāmenu laiks, vērtē Valsts izglītības satura centra Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa un Rīgas Juglas vidusskolas latviešu valodas skolotāja, centralizētā eksāmena latviešu valodā vērtētāja Aira Veinberga.