Nākamā gada sākumā no Latvijas plāno izraidīt vairāk nekā 1200t Krievijas pilsoņu, kuri nav izpildījuši Imigrācijas likuma prasības un iesnieguši dokumentus, lai pieprasītu uzturēšanās atļauju. Tā norāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Kā īsti tas notiks? Kas ir šie pilsoņi, vai viņiem vēl ir kādas iespējas palikt Latvijā? Un vai pastāv kādi drošības riski?

1213 personas līdz likuma grozījumos atvēlētajam termiņam – 30. novembrim – nav iesniegušas dokumentus jebkādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijā, kā arī nav pieejama informācija, ka šie cilvēki jau būtu pametuši valsti.

Savukārt no personām, kas kavējās ar sava uzturēšanās statusa sakārtošanu Latvijā, 1344 līdz 30. novembrim ir iesniegušas dokumentus kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka vēl 904 personas ir šķērsojušas Latvijas ārējo robežu un pametušas valsti.

Galīgais personu skaits, kurām likuma prasību neizpildes dēļ nāksies pamest Latviju, vēl tikšot apkopots, jo nākamā gada 3. janvārī spēku zaudēs pastāvīgās uzturēšanās atļaujas tiem Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi un kuri līdz šī gada 31. decembrim nebūs iesnieguši pieteikumu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai.

Jāņem vērā, ka šis dokumentu iesniegšanas termiņš attiecas tikai uz personām, kuras līdz 30. novembrim bija atkārtoti kārtojušas valsts valodas pārbaudi. Gadījumā, ja pārbaude nav nokārtota sekmīgi, šiem cilvēkiem ir nepieciešams līdz nedēļas beigām – 31. decembrim pieteikties atļaujai, kas Latvijā ļautu uzturēties divus gadus, lai netiktu pārtraukta sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un turpmākā uzturēšanās Latvijā nekļūtu nelikumīga.

Taču tie Krievijas pilsoņi, kuriem ir attaisnojoši iemesli nekārtot latviešu valodas pārbaudi, var iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujai līdz 2024. gada 31. martam. Atļauja uzturēties Latvijā tiks piešķirta uz diviem gadiem. Par attaisnojošiem iemesliem var tikt uzskatīti būtiski ar veselību saistīti iemesli vai citi no personas gribas un rīcības neatkarīgi iemesli.

Kā norāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķe, šiem 1213 Krievijas pilsoņiem vēl savā ziņā pastāvot iespēja palikt Latvijā.